Zveme na mši svatou, ale s podmínkami!

 24.04.2020 | Od 24. dubna se rozbíhají opět veřejné bohoslužby!

Milí farníci,

bude napínavé sledovat, jak se nám podaří rozdělit do malých skupin. Proto nabízíme celkem 4 bohoslužby s nedělní platností s tím, že jedna bude v sobotu večer. První ranní nedělní mše bude již od 8:30 a bude určena pro seniory. Bude krátká, bez varhan tak, abychom vytvořili ideální podmínky pro zamezení šíření nákazy. Druhá mše bude posunuta na 10:30 a bude určena pro mladší generaci, která snáze odolává případné nákaze.
Odpolední mše je s dlouhým odstupem téměř šesti hodin. Máme tak naději, že i na této odpoledni bohoslužbě se vyhneme nákaze.

Také lze využít všednodenních bohoslužeb, které všechny přesouváme do baziliky, abychom vytvořili lepší podmínky pro dvoumetrové rozestupy.

Shrnutí výzev:
• Vzadu u vchodu umístíme rozprašovač s dezinfekcí a pokusíme se otírat kliky vchodu dezinfekcí.
• Každý bude v samostatné lavici, i když to bude trochu vypadat jako při psaní písemky ve škole… Rodiny, které patří k sobě, samozřejmě nemusí být rozptýleny.
• Svaté přijímání budeme podávat pouze na ruku.
• U vchodu bude vždy někdo držet službu a dohlížet na maximální počet účastníků, bohužel toto je velmi restriktivní.
• Ale nabízím těm, kdo přijdou pozdě a již budou přes počet 15 účastníků, že po skončení bohoslužby jim alespoň podám sv. přijímání.
• Zkusíme vždy zajistit alespoň částečné větrání baziliky skrze vchod.
• Za současných podmínek nebude možné používat sakristii, WC ani do ní vstupovat kromě sester sakristiánek.
• Nyní nebudeme využívat služby ministrantů, ale lektory a zpěváky prosíme o pomoc.
• Zvažte své možnosti a také zdraví. Raději zůstaňte doma, pokud se necítíte úplně dobře nebo máte obavy. I toto rozhodnutí je správné.

Přes všechna omezení zvu a těším se na rozběhnutí farního života, byť pomaličké.

Pevné zdraví a Boží ochranu vyprošuje P. Michal Němeček