Křest

Co je křest?

Křesťané jsou společenstvím lidí, kteří uvěřili a poznali Boha. Tento Bůh, o němž hovoří Bible, se k člověku sklonil a podal mu svoji záchranou ruku, když člověk ztratil svoji cestu k dobru. Nejvíce se toto Boží přiblížení ukázalo v postavě Ježíše, který je nazýván Kristus. Nejenže Ježíš za každého člověka položil svůj život, ale dokonce vzal na sebe to, co každého člověka od Boha odděluje. Tak svou smrtí daroval každému život. Přijetí Božího daru záchrany se nazývá křest. A tím se také člověk stává součástí společenství věřících, kteří se vydali na cestu víry za svým Pánem. Slovo Pán, řecky Kyrios, se dostalo do základu označení tohoto společenství – „Kyriaké“ („Pánova“, v řečtině „Kyrios“, Pán), tedy církev.


Jak se křest uděluje?

Vlastní křest je modlitba spojená s obřadem ponoření či polití vodou. Jednoduché gesto je při křtu úzce spojeno s tím, co nám Ježíš Kristus daroval. Je ovšem zřejmé, že pouhé vnější gesto nestačí. Křest je znamením události, která se odehrává hluboko v lidském nitru a kterou se mění zásadní skutečnost člověka. Křtem přijímáme Krista do svého života na základě víry.


Kdo může být pokřtěn?

Pokřtěn může být každý člověk, který uvěřil v Boha, přijal křesťanskou víru a nebyl již pokřtěn někdy dříve. Katolická církev umožňuje také křest malých dětí, avšak pouze za splnění určitých předpokladů.


Jak postupovat?

Mají-li rodiče zájem o křest svých dětí, musejí se obrátit na zástupce farnosti (viz kontakty) a domluvit se na přípravě ke křtu. Obvykle je před křtem malých dětí třeba několik setkání rodičů buď s knězem nebo s jiným pastoračním pracovníkem. Z tohoto důvodu je nutné kontaktovat farnost v dostatečném předstihu.
V případě dospělých zájemců o křest je potřeba vědět, že se křtí na Velikonoce a k přijetí této svátosti je třeba projít přípravou, která trvá rok nebo dva. I zde je dobré kontaktovat pracovníka farnosti a domluvit podrobnosti (viz kontakty).

Více na Křest dětí nebo Křest dospělého.