Farní ohlášky na neděli 22. 10. 2023

 22.10.2023 | Informace z nedělní mše svaté, které zazněly, kalendář na tento týden i plánované budoucí události.

Informace pro život farnosti:

  • 24. 10. ÚTERÝ v 18:00:  Druhé pokračování Setkání nad liturgií mše svaté ve farní místnosti (A. Opatrný)
  • Papež František vyhlásil na pátek 27. října vigilii a půst za mír mezi Izraelem a Hamásem.
  • Příští neděli 29. října se posouvá čas. (Hodiny se v neděli posunou ze 3:00 na 2:00, bude se tedy déle spát.)
  • Modlitba za zemřelé a odpustky: Možnost získat odpustky od 25. 10. - více v článku Dušičky, odpustky, modlitba za zemřelé

Události

V neděli 22. října bude sbírka na misijní činnost církve.

V neděli 29. října budeme slavit posvícení. (Datum posvícení je 29. 6., tedy zároveň spojeno s poutí. Proto jsme se rozhodli slavit posvícení na obecné datum.
Příští neděli při mši svaté pokřtíme tři miminka. Mše svatá proto bude o trochu delší.

Ve středu 1. listopadu budeme slavit slavnost Všech svatých, mše svatá bude v bazilice v 18 hodin.

Ve čtvrtek 2. listopadu budeme slavit Památku všech věrných zemřelých (lidově Dušičky), mše svatá bude již od 17 hodin, předsedat bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. Po mši následuje modlitba na vyšehradském hřbitově.

V pondělí 6. listopadu od 19 hodin bude v bazilice modlitba Večery chval, kterou zprostředkuje kapela Runwacampů a setkání Litf centra pro mládež.

Oznámení na tento týden:

22. 10. NEDĚLE: 29. neděle v mezidobí
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:15 křest v bazilice (P. M. Němeček)
11:00 křest v bazilice (P. A. Opatrný)
18:00 setkání zájemců o křest či biřmování dospělých v budově Nového děkanství

23. 10. PONDĚLÍ: 29. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v rotundě (P. D. Vopřada)

24. 10. ÚTERÝ: 29. týden v mezidobí
18:00 Setkání nad liturgií mše svaté ve farní místnosti (A. Opatrný)

25. 10. STŘEDA: 29. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)

26. 10. ČTVRTEK: 29. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v bazilice (P. A. Opatrný)
18:45 - 19:15 adorace s modlitbou za nemocné a za ty, kdo o ně pečují; příležitost ke svátosti smíření (P. A. Opatrný)

27. 10. PÁTEK: 29. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)

28. 10. SOBOTA: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
8:00 mše sv. v rotundě (P. D. Vopřada)

29. 10. NEDĚLE: Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
9:00 mše sv. se křtem tří dětí v bazilice (P. M. Němeček)
10:30 křest v bazilice (P. A. Opatrný)
18:00 setkání zájemců o křest či biřmování dospělých v budově Nového děkanství
19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti