Farní ohlášky na neděli 29. 10. 2023

 28.10.2023 | Informace z nedělní mše svaté, které zazněly, kalendář na týden i plánované budoucí události.

Informace pro život farnosti:

  • 31. 10. ÚTERÝ v 18:00:  Pokračování Setkání nad liturgií mše svaté ve farní místnosti (A. Opatrný)
  • Modlitba za zemřelé a odpustky: Možnost získat odpustky - více v článku Dušičky, odpustky, modlitba za zemřelé
  • V pátek 27. 10. 2023 povolal náš Pán na věčnost patera Miroslava Cútha, který sloužil ve farnosti Karlín. Vzpomeňme v modlitbě.
  • Vychází nový průvodce po bazilice. V prodeji v okénku u vstupu do baziliky.

Události

V neděli 29. října budeme slavit posvícení. (Datum posvícení je 29. 6., tedy zároveň spojeno s poutí. Proto jsme se rozhodli slavit posvícení na obecné datum.)

Ve středu 1. listopadu budeme slavit slavnost Všech svatých, mše svatá bude v bazilice v 18 hodin.

Ve čtvrtek 2. listopadu budeme slavit Památku všech věrných zemřelých (lidově Dušičky), mše svatá bude již od 17 hodin, předsedat bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. Po mši následuje modlitba na vyšehradském hřbitově.

V pátek 3. 11. od 19:00 koncert v bazilice (viz festival Tóny nad městy)

V pondělí 6. listopadu od 19 hodin bude v bazilice modlitba Večery chval, kterou zprostředkuje kapela Runwacampů a setkání Litf centra pro mládež.

Oznámení na tento týden:

29. 10. NEDĚLE: Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
9:00 mše sv. se křtem tří dětí v bazilice (P. M. Němeček)
10:30  křest v bazilice (P. A. Opatrný)
18:00 setkání zájemců o křest či biřmování dospělých v budově Nového děkanství
19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti

30. 10. PONDĚLÍ: 30. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v rotundě (P. A. Opatrný)

31. 10. ÚTERÝ: 30. týden v mezidobí
18:00 Setkání nad liturgií mše svaté ve farní místnosti (P. A. Opatrný)

1. 11. STŘEDA: Slavnost VŠECH SVATÝCH
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)

2. 11. ČTVRTEK: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
17:00 mše sv. v bazilice (Arcibiskup Jan Graubner); následuje modlitba na Slavíně (P. M. Němeček)

3. 11. PÁTEK: 30. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v bazilice (P. A. Opatrný)
19:00 koncert v bazilice (festival Tóny nad městy)

4. 11. SOBOTA: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
8:00 mše sv. v rotundě (P. A. Opatrný)
12:00 křest v bazilice (P. J. Kotas)

5. 11. NEDĚLE: 31. neděle v mezidobí
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
18:00 setkání zájemců o křest či biřmování dospělých v budově Nového děkanství