Neděle 1. listopadu a následující týden

 31.10.2020 | Svaté přijímání v neděli a také v pondělí 2. 11.

Milí farníci,
neděle 1. listopadu je Slavnost všech svatých, jeden z nejvýznamnějších dnů v roce.

Během neděle bude během dopoledne (mezi 9:00 až 11:00) možnost přistoupit individuálně ke svatému přijímání v bazilice sv. Petra a Pavla. Veřejná mše svatá nebude. (Všem farníkům uděluji dispens od účasti na společné nedělní bohoslužbě.)

Stále platí možnost sledovat mši svatou v televizi a na internetu. Televize Noe v 10:30.
Rádio Proglas – v 9 hodin celebruje P. Tomáš Koumal z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.
Lze využít i řady live streamů (https://www.mseonline.cz/), i když některé jsou podmíněny tím, že máte svůj účet na facebooku, a některé mají velmi slabou kvalitu přenosu. Je tedy třeba si vyzkoušet, které vysílání kvalitně zachytíte.

Stále platí, že je ale nejcennější osobní modlitba, ideálně doma s rodinou (návod na pastorace.cz).
Texty čtení na neděli lze najít na www.vira.cz nebo lze využít webové stránky www.liturgie.cz. Nedělní přímluvy je možné pomodlit se vlastními slovy, případně s využitím textů na webu pastorace.cz. Nabízím svou homilii či zastavení k textům této neděle (zveřejním v sobotu odpoledne).

Bazilika bude pro individuální modlitbu otevřena i nadále každý den od 10 do 17 hodin.

V pondělí 2. listopadu je Památka věrných zemřelých.

Podmínky pro získání odpustků pro zemřelé jsou v tomto roce upraveny s ohledem na pandemii (viz článek na našem webu). Celý výčet najdete na webu liturgie.cz.
V rámci naší baziliky budeme individuálně podávat sv. přijímání od 14:30 do 17:00 hodin.

Televize Noe připravuje rozhovor a modlitbu z Vyšehradského hřbitova v čase od 14:00 do 14:35. Můžete si pustit televizi a být s námi.

Svátost smíření je možná jen po individuální domluvě, ale rádi vyjdeme vstříc.
Kdybyste potřebovali nějakou pomoc, napište na e-mail či zavolejte.

Všem přeji pevné zdraví a Boží pokoj.

P. Michal Němeček