Neděle 15. listopadu a následující týden

 14.11.2020 | Informace k této neděli a následujícímu týdenu. Zveme především v neděli a ve čtvrtek ke sv. přijímání.

Milí farníci,
v polovině listopadu stojíme před závěrem církevního roku a pomalu se připravujeme na advent. Stále není možné konat veřejné bohoslužby. Rýsuje se možné menší uvolnění po 20. 11., ale zatím není jasné, zda vůbec bude, případně co by to znamenalo pro konání bohoslužeb. Více budeme informovat příští týden.

Svátosti v našem kostele

Stále je možnost přistoupit individuálně ke svatému přijímání v bazilice sv. Petra a Pavla v neděli mezi 9:00 až 11:00.
Navíc jsme připojili stejnou možnost také ve čtvrtek a to od 17:30 do 19:00.
Bazilika je pro individuální modlitbu otevřena i nadále každý den od 10 do 17 hodin.
Svátost smíření je možná po individuální domluvě, ale rád vyjdu vstříc.
Kdybyste potřebovali nějakou pomoc, napište na e-mail či zavolejte.

Podmínky pro získání odpustků pro zemřelé jsou v tomto roce upraveny s ohledem na pandemii (viz liturgie.cz).

Živý přenos mše svaté

Televize Noe v 10:30.
Rádio Proglas – v 9 hodin celebruje P. Józef Szeliga z kostela Všech svatých v Litoměřicích.

Lze využít i řady live streamů (https://www.mseonline.cz/), i když některé jsou podmíněny tím, že máte svůj účet na facebooku, a některé mají velmi slabou kvalitu přenosu. Je tedy třeba si vyzkoušet, které vysílání kvalitně zachytíte.

Nedělní texty liturgických čtení a přímluv

Návod na domácí bohoslužbu s rodinou je na pastorace.cz.
Texty čtení na neděli lze najít na www.vira.cz nebo lze využít webové stránky www.liturgie.cz. Nedělní přímluvy je možné pomodlit se vlastními slovy, případně s využitím textů na webu pastorace.cz.

Nabízím svou homilii k textům této neděle.

Podpora farnosti

Budeme rádi za finanční podporu naší farnosti. Lze zaslat dar na bankovní účet farnosti:
Česká spořitelna: 6093359 / 0800 a jako variabilní symbol 2020999 a do poznámky případně připište: „Dar na provoz farnosti“.

Za všechny dary mnohokrát děkujeme!

Všem přeji pevné zdraví a Boží pokoj.

P. Michal Němeček