Neděle 25. října a následující týden bez bohoslužeb

 24.10.2020 | I když není možné konat společné bohoslužby, zveme k individuální modlitbě.

Milí farníci, stále platí,že aktuální stav pandemie je velmi vážný a Vláda ČR zakázala setkávání lidí včetně bohoslužeb.

Zůstávají nám tyto možnosti:

V neděli 25. října 2020 bude během dopoledne (mezi 9:00 až 11:00) možnost přistoupit individuálně v bazilice sv. Petra a Pavla ke svatému přijímání.
V bazilice se žádná mše svatá nebude konat. (Všem farníkům uděluji dispens od účasti na společné nedělní bohoslužbě.)

Stále platí možnost sledovat mši svatou v televizi a na internetu. Televize Noe z kaple Telepace v 10.30, celebruje Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.
Rádio Proglas v 9 hodin z kostela sv. Jana Křtitele v Šumperku.
Lze využít i řady live streamů (https://www.mseonline.cz/), i když některé jsou podmíněné tím, že máte svůj účet na facebooku, některé mají velmi slabou kvalitu přenosu. Je tedy třeba si vyzkoušet, které vysílání kvalitně zachytíte.

Stále platí, že je ale nejcennější osobní modlitba, ideálně doma s rodinou (např. návod na pastorace.cz zde).
Texty čtení na neděli lze najít zde  nebo lze využít webové stránky www.liturgie.cz. Nedělní přímluvy je možné se pomodlit vlastními slovy, anebo využít textů na webu www.pastorace.cz/primluvy. Nabízím zde svoji homilii  či zastavení k textům této neděle.

Bazilika bude pro individuální modlitbu otevřena i nadále každý den od 10–18 hod.

Památka věrných zemřelých

Blíží se Památka věrných zemřelých, a tak zvu k modlitbě na hřbitově za naše blízké. I když bude složité sv. přijímání a sv. smíření, je možné se vždy pomodlit (Věřím v Boha, Otčenáš, na úmysl Svatého otce).
Svátost smíření je možná jen po individuální domluvě, ale rádi vyjdeme vstříc.

Kdybyste potřebovali nějakou pomoc, napište na e-mail či zavolejte.

Všem přeji pevné zdraví a Boží pokoj.

P. Michal Němeček

(Díky paní Kremerové za umožnění uvedené fotografie.)