Neděle 8. listopadu a následující týden

 06.11.2020 | Svaté přijímání v neděli dopoledne

Milí farníci,
na kapitule jsme zvládli nelehký týden, ale s Boží pomocí mohu dál fungovat. Naše sestry jsou však v izolaci.

Svaté přijímání v neděli

Během neděle dopoledne je opět možnost přistoupit individuálně ke svatému přijímání v bazilice sv. Petra a Pavla mezi 9:00 až 11:00.
Veřejná mše svatá nebude. (Všem farníkům uděluji dispens od účasti na společné nedělní bohoslužbě.)

Živý přenos mše svaté

Televize Noe v 10:30.
Rádio Proglas – v 9 hodin celebruje P. Tomas van Zavrel z kostela sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou.
Česká televize v mimořádném přímém přenosu z Komunitního centra Matky Terezy v Praze Hájích celebruje P. Marek Orko Vácha.

Lze využít i řady live streamů (https://www.mseonline.cz/), i když některé jsou podmíněny tím, že máte svůj účet na facebooku, a některé mají velmi slabou kvalitu přenosu. Je tedy třeba si vyzkoušet, které vysílání kvalitně zachytíte.

Nedělní texty

Prosím, neopomínejme především neděli spojit s osobní modlitbou doma s rodinou (návod na pastorace.cz).
Texty čtení na neděli lze najít na www.vira.cz nebo lze využít webové stránky www.liturgie.cz. Nedělní přímluvy je možné pomodlit se vlastními slovy, případně s využitím textů na webu pastorace.cz.

Nabízím svou homilii k textům této neděle.

„Sbírka“ na charitu

Milí věřící, v neděli 8. listopadu 2020 byla plánovaná dušičková sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. Z důvodu pandemie COVID-19 se opět nebude realizovat. Tak jako na jaře Vás prosím o pomoc uskutečnit sbírku alternativním způsobem: Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:
Bankovní spojení: 749011/5500 a variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303

Za všechny dary mnohokrát děkujeme.

Mons. Jan Balík, generální vikář a prezident Arcidiecézní charity

Osobní modlitba

Bazilika bude pro individuální modlitbu otevřena i nadále každý den od 10 do 17 hodin.

Podmínky pro získání odpustků pro zemřelé jsou v tomto roce upraveny s ohledem na pandemii (viz liturgie.cz).

Svátost smíření je možná jen po individuální domluvě, ale rádi vyjdeme vstříc.
Kdybyste potřebovali nějakou pomoc, napište na e-mail či zavolejte.

Všem přeji pevné zdraví a Boží pokoj.

P. Michal Němeček